{ "Kontakt" }

{ }
Conea Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 24A/1
KRS: 0000036564, NIP: 771-25-23-258, REGON: 592149924

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy PLN 50.000,00
ING Bank Śląski: 61 1050 1461 1000 0090 3032 3050
Numery +48 501 703 226
Adresy email Biuro : kontakt@conea.pl Serwis : serwis@conea.pl
SAOLSYSTEM www.saolsystem.com
saol@conea.pl