Trwają prace nad projektowaniem i wdrażaniem nowej witryny...

CONEA Sp. z o.o.
ul. Miedziana 13
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-25-23-258 REGON 592149924 KRS 000003656564
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

kontakt@conea.pl
tel. 501 703 226, 501 703 229